Đỗ Trọng Vỹ – Danh nhân Kinh Bắc

Đỗ Trọng Vỹ người làng Đại Mão, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Ông đỗ Cử nhân tại kỳ thi Hương khoa Giáp Tý (1864). Sau khi đỗ ông ra làm quan đến chức Án sát sứ tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng… Khi thực dân Pháp xâm chiếm Bắc Kỳ, ông cáo quan về ở ẩn tại chùa Hàm Long và viết cuốn “Bắc Ninh dư địa chí”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *