Học sinh toàn tỉnh tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 01/3 để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

(BNP) – Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Ngô Văn Luyến vừa ký ban hành văn bản số 374/UBND-VX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cho học sinh, sinh viên tiếp tục nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Học sinh trên địa bàn tỉnh tiếp tục nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, trẻ em, học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học, Trung tâm GDTX, Trung tâm GDNN-GDTX, Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh và các cơ sở giáo dục khác tiếp tục được nghỉ học từ ngày 17/2/2020 đến hết ngày 01/3/2020 để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục, đơn vị trường học trực thuộc chủ động hướng dẫn học sinh tự ôn tập tại nhà; đồng thời, phối hợp với các cơ sở y tế tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch; thường xuyên báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *