07 trường Mầm non được công nhận đạt chuẩn Quốc gia năm học 2019 – 2020

(BNP) – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong vừa ký ban hành Quyết định số 156/QĐ-UBND công nhận 07 trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia năm học 2019 – 2020.

Trường Mầm non thị trấn Lim số 1 được công nhận lại đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2.

Trong đó, có 02 trường Mầm non được công nhận lại đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 gồm Trường Mầm non Bằng An và Trường Mầm non Châu Phong (huyện Quế Võ).

05 trường Mầm non được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2, trong đó có 04 trường được công nhận mới gồm: Trường Mầm non Bồng Lai, Trường Mầm non Liên Cơ, Trường Mầm non Yên Giả, Trường Mầm non Việt Hùng (huyện Quế Võ); 01 trường được công nhận lại là Trường Mầm non thị trấn Lim số 1 (huyện Tiên Du).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *